Doporučujeme


Naše Bannery
Toplist
Modul Konvertácie
Napísal Patrik Slučiak (Diallix)   


Typovú konverziu je nutné používať pri prísaní aplikácií - napríklad pri prístupe k registrom systému platformy MS, opravy systému, písaní služieb či iného ovládania.

Časom som sa rozhodol napísať modul (knižnicu) pre moje projekty, ktorú som sa rozhodol publikovať ako pomocný modul pre konverziu v jazyku C++ .

V neskôrších článkov ukážem využitie tochto modulu a napíšem moduly pre prístup k registrom, riadenie procesov a podobne.


Čo je konverzia ?

Typová konverzia je konvertovanie jedného dátového typu na iný.
K príkladu môžem uviesť potrebu konverzie z dátového typu string na dátový typ integer a to napríklad z reťazca
"456" --> na celo-číselnú hodnotu 456 .

Pri vývoji aplikácií však potrebujeme aj inú konverziu než medzi poľom znakov (string) a číselnými dátovými typmi.

Z pravidla sa stretávame s dátovými typmi ako : LPCWSTR, LPTSTR, LPVOID, WSTRING.


Tento článok nemá popisovať návody či popis príkladov pre začiatočníkov.
Pre podrobnejší popis konverzie si prečítajte napríklad: >>článok_tu<<Convert.h
---------------------------------------------------------------------
Podporovaný jazyk: C++
Typ vývojového prostredia: Visual Studio IDE
Posledná revízia: 28.12 2014
Autor: Diallix

Download:

---------------------------------------------------------------------


Convert.h je knižnica podporujúca niekoľko druhov typovej konverzie:Convert.h - Popis
---------------------------------------------------------------------
Typ Popisu: DoxyGen - html
Jazyk: Slovak
Posledná revízia: 28.12 2014
Autor: Diallix

Vstup:  
--------------------------------------------------------------------- Convert.h - Description
---------------------------------------------------------------------
Type of Description: DoxyGen - html
Language: English
Last revision: 28.12 2014
Author: Diallix

GoTo:  
---------------------------------------------------------------------

For English DoxyGen documentation, thanks Miroslav Ježík.


 

Príklad použitia

  V súbore main.cpp :


 
Joomla ACL by AceACL