Hacking

Malware - Detecting

Upload Malware

Doporučujeme


Naše Bannery
Toplist
Create NT Services
Napísal Paťo Slučiak   
Streda, 06 Marec 2019 13:49

Vytvorenie NT Služieb
 


V tomto projekte sa budeme zaujímať ohíadne vytvárania NT Služieb.

Služby operačného systému sú špeciálnym druhom spustitelných súborov, ktoré sa spúšťajú prostredníctvom
systémových volaní. Pre tých, ktorí sa s týmto pojmom stretli prvý krát, existuje
dobrý článok tu: >> Article About Services <<

Program služby ma zavadzací bod definovaný ako: __stdcall ServiceMain(::DWORD argc, LPTSTR *argv)

Navrhol som jednoduchý header, ktorý obsahuje metódy pre vytvorenie, ovládanie a zavedenie služieb.

Services.h
---------------------------------------------------------------------
Podporovaný jazyk: C++
Typ vývojového prostredia: Visual Studio IDE
Posledná revízia: 23.03 2019
Autor: Diallix

Download:

---------------------------------------------------------------------


Priklad spustenia z main.cpp:#define implicit_Services_main
#include "Convert.h" //https://www.diallix.net/programing/159-moduleofconvert #include "WinApi.h" //https://www.diallix.net/programing/163-module #include "Services.h" using namespace std;
void ::WinNTServices::StructServiceStorageInformation::ServiceIsStarting(void) { ::Diall_WinApi::WinApi::GetInstance()->CreateFileW("c:\\Service.txt", "starting\n", 10); }
void ::WinNTServices::StructServiceStorageInformation::ServiceIsRunning(void) { ::Diall_WinApi::WinApi::GetInstance()->CreateFileW("c:\\Service.txt", "running\n ", 10); }
void ::WinNTServices::StructServiceStorageInformation::ServiceIsStopping(void) { ::Diall_WinApi::WinApi::GetInstance()->CreateFileW("c:\\Service.txt", "stopping\n", 10); }
int _cdecl main (void) { ::Diall_WinApi::WinApi::GetInstance()->SystemIntegrity(::Diall_WinApi::Privilege::ENABLE);
::WinNTServices::ServiceStorageInformation.CallServiceEntryPointFromMain("C:\\test.exe","Diallix Service","Diallix"); return 0; }
 
Joomla ACL by AceACL