Hacking

Malware - Detecting

Upload Malware

Doporučujeme


Naše Bannery
Toplist
Save running program into Tray menu
Štvrtok, 28 Marec 2019 06:33

Zminimalizovanie/Zmaximalizovanie okna procesu do Tray lišty.
 


Ako už názov hovorí, ide o funkciu, ktorá nám fixne zminimalizuje okno procesu daného programu. Fixne znamená, že sa nám program zminimalizuje do Tray baru (lišty) a ostane tam, pokiaľ ho programátorsky nevyvoláme, teda, nereaguje na odklik myši na odminimalizovanie - maximalizovanie.

Kčomu nám to je dobré? Táto funkcia sa pekne hodí k malwaru typu ransomware, kedy programovo zminimalizujeme a po čase odminimalizujeme okno malwaru s tým, že užívateľ túto činnosť sám urobiť nemôže a chceme, aby vedel o tom, že program v počítači má, uvidí ikonu v lište Tray.

 

 

 

-----------------------------------------------------------------

Celá funkcia je zakonpovaná do headeru WinAPI.h WinAPI.h


#include "WinAPI.h" //https://www.diallix.net/programing/163-module

int _cdecl main (void) 
{
    ::Diall_WinApi::WinApi::GetInstance()->ShowMeInTrayBar(::Diall_WinApi::InTrayBar::Active);
    Sleep(6000);
    ::Diall_WinApi::WinApi::GetInstance()->ShowMeInTrayBar(::Diall_WinApi::InTrayBar::Deactive);

return 0; }

 
Joomla ACL by AceACL