Hacking

Malware - Detecting

Upload Malware

Doporučujeme


Naše Bannery
Toplist
Automatické odhlásenie po prihlásení do windowsu


Problém prihlásenia do systému, respektíve automatické odhlásenie konta po vstupe do windowsu nastáva vtedy, ak sa nespustí systémový súbor userinit.exe.
Súbor userinit.exe je vyvolaný z vetve HKLM\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\Winlogon a jeho úlohou je načítať užívateľské konto a následne ho prihlásiť do systému. Problém nastáva vtedy, ak je zmodifkovaná vetva registry Winlogon z ktorej sa spúšťa ( nespočetne mnoho malware ju využíva na zavedenie svojích častí ) alebo samotný súbor userinit.exe v systéme chýba.
Tak nie je systém schopný načítať konto + jeho nastavenia a odhlasí sa.
Problém trvá aj v núdzovom režime a v závislosti od obmedzení konzoly zotavenia ( nie každý systém ju nainštalovanú má ) je práca v nej dosť obmedzená. Avšak riešenie existuje a netreba zúfať.

Využijeme nástroj RBF.exe. Viacej o ňom vrátane funkcií a downloadu nájdete tu: RBF

-- Stiahnite si obraz .iso ( Diall´s Bootable CD ), čo je Bootable Live CD windowsu XP Prof. a obraz .iso vypálte
na CD.
-- Vložte CD do mechaniky a nabootujte z neho.
-- Po spustení windowsu cez START --> SPUSTIŤ napíšte   rbf /relogin /drive:C   a odenterujte. Prepínačom
/drive:C zadáte disk, na ktorom máte nahodený systém. Za dvojbodkou zadáte názov disku, napr. C.
-- Program vykoná opravu a výsledok uloží do RBF_Result.log, ktorý zobrazí. 
Joomla ACL by AceACL