Doporučujem


Toplist
Rozšírené zameranie WEBU
Streda, 20 August 2014 00:00

Web, diallix.net, bol rozšírený o ďalšie zameranie a sekcií daných typov...


Zameranie webu bolo rozšírenie o následovné sekcie:
   > Mikrokontroléry - MCU
   > Programovanie - Programming

 K daným zameraniam boli pridané sekcie pre návody, tutoriály a vlastné projekty.

K zameraniu IT-Security som sa rozhodol pridať sekciu Di@cking, ktorá disponuje ukážkami testov malwaru, prípadným simulovaním
   bugov, chýb a bezpečnostných riešení, ktoré som našiel, zneužil, prípadne na ktoré som sa zameral.

K zameraniu Mikrokontroléry boli vložené sekcie pre prácu s MCU. K vývoji používam C.

K zameraniu Programovanie boli vložené zaujímave projekty pre prácu či už so systémom, samotným uľahčením práce pri kódení alebo
  články, ktoré sú využívané napríklad v IT-Security.

 
Joomla ACL by AceACL