Doporučujeme


Naše Bannery
Toplist
PIC 24FJ64GA002
PIC 24FJ64GA002 

Ide o podobnú, 16 bitovú, monolitickú jednotku v prevedení SPDIP ako mcu PIC 24FJ64GB002.

 

Obsahuje dva pracovné registre PORTA (5 bits), PORTB (14 bits), vnútorný Oscilátor (8MHz, 32kHz).

Neobsahuje podporu USB.

Vnútorná pamäť FLASH (64 kB), SRAM (8kB).

Ďalej podporuje rozhrania: I2C zbernicu, IrDA, SPI, UART/USART, umožňuje obojsmerne obsluhovať v režime master 16 koncových zariadení - endpointov.

Periférie: Brown-out Detect/Reset, LVD, POR, PWM, WDT.

Registre:
PORTA -> porty: RA0, RA1, RA2, RA3, RA4
PORTB -> porty: RB0, RB1, RB2, RB3, RB4, RB5, RB6, RB7, RB8, RB9, RB10, RB11, RB12, RB13, RB14, RB15
TRISA
TRISB

Celkovo obsahuje 28 vývodov.Napájanie: 2V - 3.6V

Rozpis jednotlivých pinov a ich funkcie:Projekty pre tento druh procesoru budú písané v nízko-úrovňovom jazyku C.


Download 


 

 
Joomla ACL by AceACL