Autorom návodov a recenzií, (pokiaľ nie je uvedené inak alebo nie je uverejnený zdroj) je Diallix, | Diallix Software © |.

Obsah webov diallix.netnetbot.sk, mbrprotector.net, electrowild.net spadá pod vyhradené autorské práva autora Patrik Slučiak "Diallix" | Diallix Software, ďalej len prevádzkovateľ, ktorý ich vykonáva.
Kopírovanie, uverejňovanie, upravovanie a iné šírenie obsahu aj v inom jazyku ako v slovenskom bez ďaľšieho súhlasu prevádzkovateľa je zakázané!
Naše nástroje. Projekty sú uverejnené bez komerčnej politiky ako free-ware a sú duševným vlastníctvom prevádzkovateľa, ak nie je uverejnené inak.

Články, návody, recenzie (ďalej len články) ich autora, prípadne iných autorov, nadobúdajú odbornosť (zložitosť), ktorou autor vydaného článku disponuje. Z tohto dôvodu nemusia byť vydané články určené pre nezdatných užívateľov. Autori článkov, tak ako aj prevádzkovateľ webu, v tomto prípade nenesú žiadnu zodpovednosť za prípadné škody, ktoré by mohli vzniknúť pri ich nesprávnom realizovaní alebo neodbornej manipulácii!  


Všetky ostatné autorské práva, ktoré nie sú presne zadefinované alebo stanovené, sú vyhradené.
Copyright © DIALLIX, NetBot, NBRPROTECTOR, ELECTROWILD.  | Diallix Software, 2010 - 2021

 

Odkazy


TOPlist