Doporučujeme


Naše Bannery
Toplist
Spolupráca

 

 

V rámci projektov je možné snami nadviazať spoluprácu v niekoľkých smerov, a to:
v teoretickej rovine a praktickej rovine .

V teoretickej rovine je možné spolupracovať v rámci návrhu grafov, Use Case diagramov, UML, modelov - relačné alebo logické modely, návrhu databázových schém. V PL-SQL a T-SQL písanie procedúr, triggrov, transakcií a písanie odborných článkov.

V praktickej rovine je možné nadviazať spoluprácu v implementácií alebo vývoji modulov (.dll knižníc), softwaru, malwaru, modulov pre mikrokontroléry (PIC 24FJ64), a to v jazykov: C, C++, Bash, C#.

Ďalej je možné poskytnúť jednorázové služby ako naprogramovanie mikropočítačov (používa sa programátor Presto). V tomto prípade je nutné poslať program v podobe hex, prípadne celý program s procesorom. V prípade absencie procesorov je možné poslať len kód a procesor sa zadováži zo záloh.V prípade spolupráce alebo pre viac informácií, napíšte na: >> Kontakt <<.

 

 

 

 

Spolupráca

Druhá strana Popis
VŠB - TUO  Spolupráca pre predmet PVBS (Počítačové Viry a Bezpečnosť Sieti)
VŠB - TUO  Návrh testovacieho malwaru pre obor IKB (Informačná a Komunikačná Bezpečnosť)
Lenka Rakova Vytvorenie grafiky obálky knihy Botnets 1
Mgr. Janka Koperová Spracovanie slovenskej korektúry knihy Botnets 1

 
Joomla ACL by AceACL