Doporučujeme


Naše Bannery
Toplist
Update-FixIt!


Verzia: 1.31.0.0
Podporované Operačné Systémy: Windows XP
Podporované verzie Service Pack(u): SP2,SP3
Autor: Diallix
download
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Update-FixIt! je utilita určená na opravu + zresetovanie nastavení Windows Update a Windows Firewall.

Čo utilita vykonáva:
- reset a oprava nastavení firewallu - registre.
- oprava súborov firewallu - registre.
- reset a oprava nastavení Windows Update - registre.
- oprava súborov Windows Update - registre.
- konfigurácia nastavení Download Updates.
- kontrola a obnova chýbajúcich súborov.


Navyše je možnosť použiť dva parametre čisto na nastavenie firewallu:
- /D /d  - Disable firewall - nastavi firewall na vypnutý a resetne počítač. 
- /E /e - Enable firewall - nastaví firewall na zapnutý a resetne počítač.


* Pri spustení utility, bez parametrov, sa firewall nastaví na zapnutý.

Utilita obsahuje white list súborov, ktoré nevyhnutne potrebuje pre prácu, a ktoré sú nevyhnutne dôležité pre
windows - updates a firewall. Pokiaľ sú všetky súbory v systéme, utilita nevygeneruje žiaden informatívny log.
Po oprave resetne počítač.

Pokiaľ niektorý zo súborov chýba, tak sa ho utilita pokúsi obnoviť zo zálohy \dllcache\ , pričom
vygeneruje log "Update-FixIt!.log", ktorý uloží na systemový disk %homedrive% do ktorého zaznamená
úspešnoť alebo neúspešnosť obnovenia.
Ak sa obnova súborov podarila, utilita bude pokračovat v repaire ďalej.

Ukážkový log

Update-FixIt! Ver: 1.25 by Diallix, (C)
[2009-07-25] - Owner - Microsoft Windows XP - Service Pack 2

*********************************

Chyba: Subor --- "regedit.exe" - nebol najdeny!
Subor "regedit.exe" bol uspesne obnoveny z .\dllcache\ do .\windows\ !

Chyba: Subor --- "wuapi.dll" - nebol najdeny!
Subor "wuapi.dll" bol uspesne obnoveny z .\dllcache\ do .\system32\ !

*********************************

- Oprava nedokoncena!

#Eof.Ak utilita súbory neobnovi, vygeneruje log pričom zobrazí založné cesty k súborom (tie je nutné obnoviť manuálne).
Ak žiadnu zálohu nenájde, vypíše -- Ziadne cesty zaloh sa nenasli! -- a opravu ukončí.

Ukážkový log

Update-FixIt! Ver: 1.25 by Diallix, (C)
[2009-07-25] - Owner - Microsoft Windows XP - Service Pack 2

*********************************

Chyba: Subor --- "regedit.exe" - nebol najdeny!
Subor "regedit.exe" nebol uspesne obnoveny z .\dllcache\ do .\windows\ !
Prosim, obnovte subor "regedit.exe" do .\system32\ z tychto ciest a program Update-FixIt! spuste znova:
-- Ziadne cesty zaloh sa nenasli! --

Chyba: Subor --- "attrib.exe" - nebol najdeny!
Subor "attrib.exe" nebol uspesne obnoveny z .\dllcache\ do .\system32\ !
Prosim, obnovte subor "attrib.exe" do .\system32\ z tychto ciest a program Update-FixIt! spuste znova:
"C:\WINDOWS\zaloha\attrib.exe"

Chyba: Subor --- "wuapi.dll" - nebol najdeny!
Subor "wuapi.dll" bol uspesne obnoveny z .\dllcache\ do .\system32\ !

*********************************

- Oprava nedokoncena!

#Eof.Pokiaľ v systéme chýba súbor find.exe, ktorý je nevyhnutný pre činnosť, utilita vygeneruje log a ukončí sa. Súbor je
potrebné manuálne obnoviť.

Ukážkový log

Update-FixIt! Ver: 1.25 by Diallix, (C)

*********************************

chyba! --- 2x0000011 --- subor find.exe sa nenasiel!

*********************************

#Eof.

 

Po úspešnom repaire a následnom resete systému je nutné manuálne naštartovať Windows Firewall a nastaviť
Windows Update. Niekedy sa Windows Firewall nemusí spustiť hneď na prvý krát a môže hlásiť chybu, preto je ho treba spustiť aj na druhý pokus.

V logu, ktorý utilita pri repaire Win. Updates a Win. Firewallu uloží na lokálny disk s názvom "updateremove.txt", je
uložený záznam o iniciatíve UPDATES, vyvolaný zo súboru wuauclt.exe .


Ak sa pri používaní nástroja vyskytnú chyby, prosím, nahláste ich na e-mail:  

Update-FixIt! je možné spustiť len pod účtom administrátora!

 
Joomla ACL by AceACL