Doporučujeme


Naše Bannery
Toplist
RBF - Repair Basic Function


Verzia: 1.6.0.0
Podporované Operačné Systémy: Windows XP Prof. x86, x32 / Windows XP Home x86
Autor: Diallix
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

RBF je Command line nástroj určený pre opravu operačného systému v bootable mode.
Umožňuje rýchlu obnovu niektorých funkcií systému, pri ktorých poškodení alebo úpravou nie je možné spustiť systém
alebo sa doň prihlásiť.

rbf.exe je ako súčasť Diall´s Rescue Disc, čo je Live Windows XP CD vytvorené technológiou REATOGO.
Obraz .iso na stiahnutie:  TU

S programom sa pracuje cez prepínače v príkazovom riadku alebo cez Start --> Spustiť .


Informácie o prepínačoch:


Povolené prepínače = [/rst:x] [/reimport] [/relogin] [/restore] [/hal-*] [/?]
[/drive:?]
 

[/drive:?] = Funkcia, ktorá definuje Váš lokálny disk na ktorom je nainštalovaný
operačný systém zaheslovaného konta.
 

Povolené názvy :? = :C :D :E :F :G :H :I :J :K :L :M :N :O
:P :Q :R :S :T :U :V :W :X :Y :Z
 

Prepínač sa nachádza na konci syntaxe!
 

[/rst:x] = Funkcia, ktorá sa pokúsi obnoviť zaheslované konto užívateľa
Administrátor; dodatočne vykoná parameter /relogin (registry).
 

:x = Hodnota, ktorá môže nadobúdať dva tvary:
 

:b = Obnova v 1. mode
:r = Obnova v 2. mode ( Pokiaľ nie je možné vykonať parameter :b,
automaticky sa vykoná parameter :r ).
 

Príklad:
rbf.exe /rst:b /drive:C
 


[/reimport]= Funkcia, ktorá umožňuje importáciu vetiev registry do databázy
registrov daného Administrátorského účtu OS lokalného disku
zo súbora %temp%\backup.txt na REATOGO Live Windows.
 

( Pri použití parametru [/rst:x] sa spúšťané objekty Run Admin. konta
lokalného disku registry exportujú do %temp%\backup.txt - ( dočastného
adresára Live Windows XP ) a zmažú. Objekty je nutné znova importovať. )
 
Po resete Live Windows sa dočastný adresár %temp% zmaže!
 
Povolené názvy IMPORTOVANÝCH vetiev:
 
• HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE = HKLM\TmpHiv
• HKEY_USERS\.DEFAULT = HKLM\TmpHiv2
• HKEY_CURRENT_USER = HKLM\TmpHiv3
 

Príklad:
rbf.exe /reimport /drive:C
 

Príkladový obsah importovaného súbora %temp%\backup.txt:
 
Windows Registry Editor Version 5.00
 

[HKEY_LOCAL_MACHINE\TmpHiv\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Run]
"ctfmon.exe"="C:\\WINDOWS\\system32\\ctfmon.exe"
 


[/relogin] = Funkcia, ktorá obnoví hodnoty a súbory RELOGINu:
 

• .\Winlogon\\Userinit
• .\Winlogon\\Shell
• .\Winlogon\\UIHost
 

Príklad:
rbf.exe /relogin /drive:C
 


[/restore] = Funkcia, ktorá vráti zmeny obnovy hesla Admin. účtu vykonané
nástrojom RBF .
 

Príklad:
rbf.exe /restore /drive:C
 


[/hal-*] = Funkcia, ktorá obnoví chýbajúci alebo poškodený súbor hal.dll.
Prepínač /hal môže nadobúdať niekoľko tvarov na základe ktorých
obnoví súbor hal.dll do zadefinovaného hardwaru systému. Ak poznáte svôj
HW, zvoľte podľa neho daný parameter, v opačnom prípade
použite postupne všetky dostupné tvary prepínača, kým sa počítač
úspešne nenaštartuje.

[*]
    =     NAPH     =    Pre počítač s HW:  “Non-ACPI PIC HAL“
    =     AAPH    =   Pre počítač s HW:  “ACPI PIC HAL“
    =     NAAUH    =   Pre počítač s HW:  “Non-ACPI APIC UP HAL“
    =     NAAMH    =   Pre počítač s HW:  “Non-ACPI APIC MP HAL“
    =     AAUH    =   Pre počítač s HW:  “ACPI APIC UP HAL“
    =     AAMH    =   Pre počítač s HW:  “ACPI APIC MP HAL“

* Pri 64 bitovej platforme OS XP Professional je jedno, ktorý tvar prepínača /hal* použijete.  

 

Príklad:
rbf.exe /hal-NAPH /drive:C
 [/hal-repair] = Funkcia, ktorá obnoví pôvodný súbor hal.dll pred použitím nástroja.

 
Príklad:
rbf.exe /hal-repair /drive:C
 


[/?] = Funkcia, ktorá zobrazí informácie o prepínačoch.
 

Príklad:
rbf.exe /?
 Pri použití parametrov, program zaznamená úspešnosť alebo neúspešnosť vykonania funkcií, ktoré vypíše do
BF_Result.log a zobrazí ich.

V prípade, že program vyhodí chybu "Detect Error - Error 0-1323", použite program MDS:

Start --> Spustit --> napíšte mds /detect >> enter.Po spustení v okne programu zvoľte typ nainštalovaného systému a po ukončení konfigurácie programom MDS
spustite rbs.exe znovu.

Program RBF je plne kompatibilný pre Win. XP Professional x86/x64 a Win. XP Home x86. Pod inými OS nebol plne
testovaný!


[ Verzie ] –––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– [Updates]
1.6.   --- Oprava bugov "/hal" "/relogin" + rozšírené možnosti opravy.
1.5.   --- Update kompatibility pre XP Proff. x64 a XP Home.
1.4.   --- Oprava malého bugu funkcie /hal + pridanie funkcie /?.
1.3.   --- Pridaná charakteristika chýb + prepínače /reimport a /relogin.
1.2.   --- Pridanie prepínača /hal.
1.1.   --- Zmena spôsobu identifikovania disku, pridanie prepínača /restore.
1.0.   --- Vytvorenie nástroja, pridanie prepínačov /rst:b a /rst:r.


Ak sa pri používaní nástroja vyskytnú chyby, prosím, nahláste ich na e-mail:   

Autor programu nenesie žiadnu zodpovednosť za prípadné škody spôsobené jeho použitím!


Za beta-testing, ďakujem Vojtěchovi Sajdlovi [ΛGΣNГ]!

 
Joomla ACL by AceACL