PREV
NEXT
 • netbot.sk

  World of BotNet & Malwares. Články a zdrojové kódy malware, hacking, cracking, programovanie a mnoho iného.

  Navštíviť
 • mbrprotector.com

  Software na ochranu vášho MBR Sektora. Program chráni MBR sektor pred malware, ransomware, prepisujúceho malware.

  Navštíviť
 • electrowild.net

  Svet elektroniky je divočinou. Projekty, články, zdrojové kódy, programovanie mikroprocesorov MCU,

  Navštíviť
Naše Webové stránky
Projekty

Úvod

 

Dávame kódu novú tvár a chceme zdokonaľovať to, čo by pre iných dokonalé malo byť.

Diallix Software zaštiťuje riešenia softwarových a hardwarových požiadaviek.
Ďalej poskytujeme podporu vývoja kódu, modulov, a to najmä v oblasti Softvérových aplikácií platformy Win. NT, Webových aplikácií, Automatizovaného testovania Webových aplikácií, IT-Security a Hardwaru (projektov mikroprocesorov).
Je nám jasné, že kvalitná aplikácia a kód spočívajú v rokov praxe znalostí širšieho spektra programovacích jazykov a skúseností so širším portfóliom používaných technológií a aktuálnych frameworkov.
Našou víziou je ísť s dobou, vytvárať kvalitné aplikácie a pri každom projekte získať nové znalosti, zdokonaliť procesy vývoja, a aplikovať ich ďalej.

Projekt Diallix Software bol založený v roku 2010. Prvotné zameranie bolo vo vývoji bezpečnostných nástrojov, testovacieho malwaru, testingu vzorkov malwaru a návrhu riešení obrany vôči nim.
V súčastnosti vďaka skúseností, ochote učiť a zdokonaľovať sa je Diallix Software zameraný na tieto odvetvia:


CyberSecurity & Etický Hacking - testovanie a prelamovanie bezpečnostných prvkov operačných systémov platformy NT pomocou Win.API/NT.API, vývoj testovacieho malwaru s využitím týchto prvkov a ich aplikácia pri vývoji Tracker Softwaru na identifikovanie nelegálnej a trestnej činnosti. Osobitým smerom je odhaľovanie podvodných správ, emailov, webových sídel, prípadov stalkingu a trestnej činnosti v cyber priestore. Zaoberáme sa štúdiom behaviorálneho správania hackerov, podvodníkov, stalkerov, pedofilov,.., ich chovaním, posudzujeme vážnosť situácie a navrhujeme riešenia. Naším klientom a známym osobnostiam zabezpečujeme rýchle a loyálne konanie, a osobitý prístup.
Používané technológie a riešenia: C/C++.

Vývoj Softwaru platformy NT - vývoj desktopových aplikácií, Win. služieb, aplikácií využivajúcih Win.API/NT.API, aplikácií komunikujúcich s webovým rozhraním prostredníctvom API (back-end).
Používané technológie a riešenia: C/C++, C++/CLI, C# - (MySQL, T-SQL, PL/SQL).

Vývoj Webových aplikácií - vývoj Webových aplikácií (ASP.NET), vývoj Webových aplikácií (REST API) back-end.
Používané technológie a riešenia: ASP.NET, .NET, C#, PHP, MySQL, T-SQL, PL/SQL, AZURE,.

Automatizované testovanie - testovanie Webových aplikácií (front-end).
Používané technológie a riešenia: C# core, Selenium, SpecFlow (Gherkin syntax).

HW & MCU´S - Máme skúsenosti pri vývoji projektov, ktorých jadrom sú mikcoprocesorové jednotky. Vývoj je zameraný hlavne na projekty s MCU´s rady PIC, (PIC 24FJ64GB002A, PIC 24FJ64GB002 a PIC 24FJ64GB00A). Používané technológie a riešenia: pure C, (kompilátor C30 / IDE MPLAB).

 

Diallix Software Poskytuje podporu vo vývoji obsahu webvých projektov našého Portfólia:

 

     NetBot.sk


     MBRProtector.com


     ElectroWild.net

 

 Pod záštitu Diallix Software ďalej spadá správa následovných domén:

 
                     http://www.diallix.net

                      http://www.botnets.sk
                     http://www.botnets.cz
                     http://www.botnets.eu
                      http://www.malwares.sk
                      http://www.malwares.cz
                      http://www.malwares.info
                      http://www.rootkit.sk
                      http://www.viruses.sk
                      http://www.viruses.cz

                      http://www.mbrprotector.com
                     http://www.mbrprotector.sk
                     http://www.mbrprotector.cz

                     http://www.electrowild.com
                    http://www.electrowild.net

 

 

 

 

 

 

Odkazy


TOPlist